21.3.2024

Hoitoon liittyvät infektiot terveydenhuollossa

Patjat ja niiden merkitys infektioiden ehkäisemiseksi

Hoitoon liittyvät infektiot (ent. sairaalainfektiot) ovat vakava huoli ja myös kustannuserä terveydenhuollossa, ja niiden torjuminen on ensiarvoisen tärkeää potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Yksi vähemmän tunnettu tekijä, mutta silti merkityksellinen, on patjat. Patjojen rooli potilaiden hyvinvoinnissa ja infektioiden leviämisessä voi olla huomattava, ja niiden asianmukainen hoito ja ylläpito ovat avainasemassa.

Hoitoon liittyvät infektiot voivat johtua erilaisista mikro-organismeista, kuten bakteereista, viruksista ja sienistä. Patjat toimivat usein altistumisen lähteenä, kun ne eivät ole asianmukaisesti puhdistettuja tai desinfioituja. Osan hoitoon liittyvistä infektioista aiheuttavat bakteerit, jotka ovat peräisin potilaan oman ihon tai limakalvon kasvustosta.  Tartunta voi kuitenkin syntyä myös kosketustartuntana muista potilaista. Pinnat, joilla potilaat viettävät suuren osan ajastaan, voivat kerätä mikro-organismeja, ja nämä voivat sitten siirtyä potilaaseen, henkilökuntaan ja ympäristöön.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että patjoilla on taipumus kantaa monenlaisia patogeenejä, mukaan lukien antibioottiresistentit bakteerit. Tämä korostaa tarvetta säännölliselle ja tehokkaalle puhdistukselle sekä patjojen asianmukaiselle desinfiointiprosessille. Lisäksi patjojen valinnalla on väliä, ja sellaiset materiaalit, jotka eivät tue mikro-organismien kasvua, voivat auttaa vähentämään infektioriskiä. UUTUUS! Lentex – ICF

On tärkeää että sairaaloilla on ohjeet ja protokollat patjojen hoitoon, puhdistukseen ja vaihtoon. Säännöllinen koulutus henkilökunnalle on olennaista, jotta he ymmärtävät infektioriskit ja noudattavat parhaita käytäntöjä. Potilaille olisi myös tarjottava tietoa patjojen merkityksestä ja mahdollisista infektioriskeistä sekä kannustettava noudattamaan hygieniaohjeita.

Lisäksi teknologian rooli on tärkeä. Esimerkiksi antimikrobiset pinnoitteet ja innovatiiviset materiaalit voivat auttaa estämään mikro-organismien kasvua ja leviämistä patjoilla. Tämä voi olla erityisen tärkeää tilanteissa, joissa potilailla on heikentynyt immuunijärjestelmä tai he ovat alttiita infektioille.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sairaalan patjat ovat tärkeä näkökohta infektioiden torjunnassa terveydenhuollossa. Säännöllinen puhdistus, asianmukainen desinfiointi ja henkilökunnan koulutus ovat avaintekijöitä potilasturvallisuuden varmistamisessa. Teknologiset innovaatiot voivat myös tarjota lisäsuojaa UUTUUS! Lentex – ICF. Tietoisuuden lisääminen tästä aiheesta on olennaista, jotta kaikki terveydenhuollon ammattilaiset ja potilaat voivat osallistua aktiivisesti infektioiden ehkäisyyn.

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää uuden teknologian hygieniapatjoista käyttöönne, myynti@icf.fi tai 09 346 2574.