6.6.2024

Painehaavojen hoito vs. ennaltaehkäisy terveydenhuollon budjetissa

Painehaavojen ennaltaehkäisy: Avain terveydenhuollon kustannustehokkuuteen

Terveydenhuollon ammattilaisina tiedämme, että painehaavojen hoito voi olla sekä aikaa vievää että kallista. Ennaltaehkäisy on kuitenkin aina parempi vaihtoehto kuin hoito. Painehaavojen ennaltaehkäisyyn panostaminen on kustannustehokasta ja parantaa potilaiden elämänlaatua. ICF Groupilla olemme sitoutuneet tarjoamaan terveydenhuollon toimijoille apuvälineitä, jotka tukevat painehaavojen ennaltaehkäisyä ja hoitoa.

Ennaltaehkäisy alkaa potilaan arvioinnista ja riskiluokituksen määrittämisestä. Potilaat, joilla on rajoittunut liikuntakyky tai hauras iho, ovat erityisen alttiita painehaavoille. Tässä vaiheessa on tärkeää valita oikeat apuvälineet, kuten korkealuokkaiset vaahtomuovipatjat tai dynaamiset makuualustat, jotka jakavat painetta ja vähentävät painehaavojen riskiä.

Apuvälineiden rooli painehaavojen ehkäisyssä

Apuvälineet ovat keskeisessä roolissa painehaavojen ennaltaehkäisyssä. ICF Groupilla on laaja valikoima tuotteita, jotka on suunniteltu tukemaan potilaiden ihon eheyttä ja vähentämään painehaavojen riskiä. Esimerkiksi istuin- ja makuualustojen valinta potilaan painehaavariskiluokan mukaan on kriittistä. Vaihtuvapaineiset istuinalustat ja erityiset istuintyynyt voivat merkittävästi parantaa potilaan mukavuutta ja ehkäistä painehaavoja.

Apuvälineiden käyttöönotto ja ylläpito vaatii tietotaitoa. Siksi tarjoamme koulutusta ja tukea, jotta hoitohenkilökunta voi käyttää apuvälineitä oikein ja tehokkaasti. Apuvälineiden oikeaoppinen käyttö ja ihon kunnon säännöllinen tarkistaminen ovat avainasemassa painehaavojen ennaltaehkäisyssä.

Ihon kunnon seuranta ja hoito

Ihon kunnon säännöllinen tarkistaminen on olennainen osa painehaavojen ennaltaehkäisyä. Korostamme ihon kunnon seurannan tärkeyttä ja tarjoamme koulutusta ihonhoitotuotteiden oikeaoppiseen käyttöön. Kuiva iho tulee rasvata ja kostea iho suojata, jotta ihon suojatoiminto toimii parhaiten ja painehaavojen riski pienenee.

Asentohoidon merkitys on myös suuri. Potilaan asentoa tulee vaihtaa säännöllisesti paineen jakamiseksi ja painehaavojen ehkäisemiseksi. Meiltä löytyy apuvälineitä, jotka auttavat asentohoidossa ja tekevät siitä turvallisempaa ja mukavampaa sekä potilaalle että hoitohenkilökunnalle.

Ravitsemuksen merkitys painehaavojen ehkäisyssä

Hyvä ravitsemustila on tärkeä tekijä painehaavojen ennaltaehkäisyssä. ICF Groupilla painotamme monipuolisen ja tasapainoisen ruokavalion merkitystä. Vajaaravitsemusriskin seulonta ja tarvittaessa ravitsemushoitosuunnitelman laatiminen ovat osa kokonaisvaltaista lähestymistapaa painehaavojen ehkäisyssä.

Asiantuntijamme ovat valmiita auttamaan terveydenhuollon toimijoita ravitsemushoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämä on osa palveluamme, jolla pyrimme varmistamaan, että asiakkaamme saavat parhaan mahdollisen tuen painehaavojen ehkäisyyn.

Tiedonkulku ja koulutus painehaavojen ehkäisyssä

Tiedonkulku on keskeistä painehaavojen ennaltaehkäisyssä. ICF Groupilla varmistamme, että kaikki hoitoketjun osapuolet ovat tietoisia potilaan painehaavariskistä ja ennaltaehkäisytoimenpiteistä. Tämä edellyttää selkeitä hoitosuunnitelmia ja niiden kirjaamista potilastietojärjestelmiin.

Koulutamme asiakkaitamme käyttämään apuvälineitä oikein ja seuraamaan ihon kuntoa. Tämä on osa sitoutumistamme tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaista tukea ja kumppanuutta painehaavojen ehkäisyssä ja hoidossa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit