16.11.2023

STOP pressure ulcers 16.11.

Tärkeä päivä tänään 16.11.! STOP painehaavoille!

Nyt on aika siirtyä painehaavojen hoidosta, niiden ennaltaehkäisyyn! Yhdessä pystymme ehkäisemään painehaavat! Ratkaisut ja osaaminen on olemassa, nyt tarvitaan tahtotila! Säästetään hoitokustannuksissa ja parannetaan ihmisten elämänlaatua! Painehaavojen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa tärkeintä on paineen kohdistumisen vähentäminen. Tämä voidaan toteuttaa pitämällä huolta makuupotilaan asianmukaisesta asentohoidosta sekä varmistamalla sopivien patjojen käyttö.

Suomessa esiintyy vuosittain 55 000 – 80 000 potilaalla yksi tai useampi painehaava.
Suorat kustannukset ovat noin 480 miljoonaa euroa eli 2-3 % Suomen
terveydenhuollon menoista. Suurten kustannusten lisäksi painehaavat ovat kivuliaita,
lisäävät potilaan infektioalttiutta ja kuolemanvaaraa sekä huonontavan potilaan
elämänlaatua. Ennaltaehkäisy kannattaa, siihen liittyvät kustannukset ovat vain 10 %
painehaavan hoidon aiheuttamista kuluista.*

Shhy_pdf_terveyskyla_painehaavan_ennaltaehkaisy.pdf

Ota yhteyttä ja kartoitetaan teidän yksikön välineiden kattavuus ja tarve, myynti@icf.fi.