31.3.2020

Toimintamme COVID-19 epidemian aikana

ICF Group Oy toimii THL:n sekä STM:N ohjeiden mukaisesti ja seuraamme tilanteen kehittymistä jatkuvasti. Huolehdimme työntekijöidemme ja asiakkaidemme turvallisuudesta ja pyrimme omalta osaltamme estämään viruksen leviämisen.

Vuokraustoimintamme jatkuu myös vallitsevan tilanteen aikana normaalisti. Olemme tehostaneet puhdistus- ja desinfiointilinjaamme sekä lisänneet kuljetuskalustomme desinfiointia. Huolehdimme työntekijöiden riittävästä suojavarustuksesta ja kiinnitämme erityistä huomiota käsihygieniaan.

Myyjämme eivät toistaiseksi tee asiakaskäyntejä ja kaikki yhteydenpito hoidetaan puhelimitse, sähköpostitse tai videopalaverien avulla. Suosimme myös etätyötä mahdollisuuksien mukaan.

Olemme myös varautuneet epidemian aiheuttamaan kysynnän kasvuun ja täydentäneet varastoamme, jotta voimme palvella asiakkaita mahdollisimman normaalisti myös näissä poikkeuksellissa olosuhteissa.